Top
Instalacje w domu

Ogrzewanie gazem płynnym – na czym polega i jakie formalności należy spełnić?

palący się gaz płynny

Spacerując ulicami miast i wsi naszego kraju, z pewnością zauważyliście na wielu posesjach charakterystyczne, podłużne zbiorniki. Są przeważnie białe, z dużym i czytelnym napisem LPG i ten napis od razu wyjaśnia, o co chodzi. Służą do przechowywania skroplonego płynnego gazu, czyli właśnie Liquefied Petroleum Gas. Używa się go do ogrzewania domów, stanowi alternatywę dla innych paliw grzewczych, przede wszystkim węgla i prądu.

Czym jest gaz LPG?

Domowym systemem ogrzewania opartym na wykorzystaniu gazu płynnego zajmiemy się za chwilę. Najpierw trzeba nieco więcej dowiedzieć się o samym LPG, czym jest, jak wygląda proces jego produkcji, jakie ma zalety i wady, gdy używamy go jako paliwa grzewczego. Pod względem chemicznym LPG, czyli zgodnie z rozwinięciem skrótu, skroplony gaz petrochemiczny, jest mieszanką gazów węglowodorowych i ropopochodnych, propanu i butanu.

Można powiedzieć, że jest to produkt uboczny powstały po procesie rafinacji ropy naftowej i wydobycia naturalnego gazu ziemnego. Różni się od ziemnego stanem skupienia, w normalnej temperaturze pokojowej i ciśnieniu jest po prostu gazem. Jeśli jednak podniesie się ciśnienie od 2,2 do 4 atmosfer, to ulega skropleniu, przyjmując płynny stan skupienia.

Jakie są najważniejsze właściwości gazu LPG?

piec gazowy

Kolejną cechą charakterystyczną, odróżniającą LPG gazu ziemnego, jest nie tylko skład, czy stan skupienia, ale i właściwości, a niektóre z nich można uznać za zalety, inne za wady:

 • jest cięższy od powietrza i bezbarwny;
 • łatwo ulega spaleniu, a produkty jego spalania to woda i dwutlenek węgla;
 • jest bezwonny, dlatego w celach bezpieczeństwa wymaga dodania specjalnych nawaniaczy i to jest właśnie jedna z wad;
 • jest wysokokaloryczny, co pozwala magazynować duże jego ilości w stosunkowo niewielkich zbiornikach;
 • ocenia się go jako jedno z najbardziej wydajnych paliw;
 • ma niską emisyjność gazów cieplarnianych, jest więc uważany za paliwo ekologiczne;
 • łatwość obsługi ogrzewania zasilanego LPG, piece są praktycznie bezobsługowe, nie trzeba uzupełniać w nich paliwa i usuwać zanieczyszczeń, jak np. w przypadku pieców CO opalanych węglem;
 • daje więcej ciepła, zwłaszcza w porównaniu z paliwami stałymi.

Ogrzewanie gazem płynnym – formalności, które trzeba spełnić przed montażem zbiornika LPG

Montaż odpowiedniego zbiornika doprowadzającego gaz LPG do pieca stanowiącego część domowej instalacji grzewczej wymaga wcześniejszego spełnienia kilku formalności. Korzystanie z tego paliwa jest obwarowane wieloma obowiązującymi w naszym kraju przepisami, których bezwzględnie należy przestrzegać. Dotyczą one nie tylko uzyskania stosownych zezwoleń, ale i wyboru samego zbiornika na gaz płynny, czy jego właściwej lokalizacji na posesji. Zanim zaczniemy w ten sposób ogrzewać dom, musimy krok po kroku załatwić:

Krok 1 – sporządzenie projektu technicznego instalacji

Czym powinien się zająć specjalista w tej dziedzinie, mający wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, bo bez tego projekt będzie po prostu nieważny. Właśnie dlatego najlepiej skorzystać z pomocy firmy, która nie tylko zajmie się lokalizacją zbiornika na gaz i przyłącza gazowego, ale i dostarczy wszystkie niezbędne elementy i zajmie się ich montażem. Jednocześnie uzyska niezwykle ważny certyfikat bezpieczeństwa, który wydaje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Krok 2 – zgłoszenie budowy instalacji i zbiornika LPG

Celowo użyliśmy tu słowa zgłoszenie, bo w przypadku zbiornika o pojemności 7m3, czyli wielkości wystarczającej dla domu jednorodzinnego o powierzchni do 150 m2, nie potrzeba zezwolenia na budowę. Wystarczy tylko odpowiednio wcześniej zgłosić ten fakt do swojego Starostwa Powiatowego, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt własności danej działki lub inny dokument poświadczający prawo do korzystania z niej;
 • wspomniany projekt sporządzony zgodnie z wymienionymi zasadami;
 • kopię uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła projekt, łącznie z dokumentem poświadczającym, że jest zrzeszony w Izbie Inżynierów Budownictwa;
 • samo zgłoszenie, a druki można pobrać w Starostwie Powiatowym lub z jego strony internetowej.

Krok 3 – wykonanie prac montażowych zbiornika LPG i jego odbiór techniczny

zbiornik na gaz lpg

Kiedy niezbędne formalności zostały spełnione, to można wreszcie przystąpić do wykonania prac montażowych zbiornika o pojemności 7m3 oraz wszystkich pozostałych części naszej nowej instalacji grzewczej. Prace ponownie warto podzielić na kilka następujących po sobie etapów, dzięki czemu przebiegną szybko i bezproblemowo:

 • wybór właściwej lokalizacji zbiornika na posesji, a zbiorników bezwzględnie nie wolno montować w zagłębieniach i wszędzie tam, gdzie mógłby łatwo zbierać się gaz w przypadku ich rozszczelnienia;
 • zachowanie wszystkich wymaganych prawem odległości, zgodnie z paragrafem 179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r., które wynoszą przy zbiorniku o pojemności 2700 l: 3 m od budynku przy zbiorniku nadziemnym i 1,5 m przy podziemnym, 1,5 m od granicy działki przy nadziemnym i 0,5 m przy podziemnym, 5 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych i innych zagłębień w ziemi, 3 m od linii energetycznej do 1 kV i 15 m od linii energetycznej o napięciu większym niż 1 kV;
 • odpowiednie przygotowanie podłoża pod zbiornik, płaskiego i przewiewnego kawałka gruntu, odgrodzonego od reszty działki, wysypanego żwirem, bez żadnych materiałów łatwopalnych, z łatwym wjazdem i zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych, przede wszystkim dzieci;
 • instalacja samego zbiornika, lecz nie we własnym zakresie, lecz wyłącznie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia;
 • podłączenie go do przygotowanej wcześnie instalacji grzewczej w budynku, ponownie tylko przez osoby uprawnione, które wykonanie prac potwierdzają własnoręcznym podpisem i pieczątką z nadanym numerem uprawnień;
 • napełnienie zbiornika przez wybranego dostawcę gazu LPG, gwarantującego nie tylko jego najlepsze ceny, lecz przede wszystkim najwyższą jakość;
 • zgłoszenie gotowego zbiornika i całej instalacji ogrzewania gazem płynnym do Urzędu Dozoru Technicznego celem ich odbioru.

Ogrzewanie gazem płynnym – jaki zbiornik na gaz LPG wybrać?

Najważniejszym elementem całej instalacji ogrzewania domu gazem płynnym, jest zbiornik, w którym będzie przechowywany gaz LPG. Na rynku są dostępne dwa ich podstawowe rodzaje, zbiorniki nadziemne oraz podziemne. Przyszli użytkownicy dostają do wyboru również dwie inne opcje, mogą kupić zbiornik z całą instalacją na własność lub wydzierżawić go od dostawcy gazu, a oba te rozwiązania mają swoje zalety i wady, z którymi warto zapoznać się nieco bliżej.

Zbiornik i instalacja dzierżawiona:

 • pełen serwis dostawcy przez cały czas trwania dzierżawy, a ewentualne awarie można zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu;
 • kompleksowe usługi począwszy od sporządzenia projektu instalacji, poprzez wybór odpowiedniego zbiornika i całego niezbędnego osprzętu, aż po wykonanie wszystkich prac montażowych, łącznie z uzyskaniem stosownych zezwoleń i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego;
 • dostawa najwyższej jakości gazu, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne i gwarancja stałej ceny, niezależnie od wzrostu cen gazu na rynku;
 • niższe koszty początkowe całej inwestycji, brak konieczności zakupu poszczególnych części instalacji grzewczej, ponosimy tylko cykliczne koszty ich dzierżawy.

Zbiornik i instalacja własna:

 • krótszy okres gwarancji, a po jego zakończeniu konieczność dokonywania ewentualnych napraw i przeglądów technicznych na własny koszt;
 • konieczność samodzielnego zakupu gazu LPG, co nie zawsze gwarantuje jego najlepszą cenę i odpowiednią jakość;
 • długi czas zwrotu inwestycji, trwający nawet kilka lat;
 • konieczność poniesienie wielu dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, w tym przeglądów technicznych zbiornika, za co również trzeba będzie osobno zapłacić.

Ogrzewanie gazem płynnym – których zasad bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać?

instalacja pieca gazowego

Opcja dzierżawy wydaje się więc o wiele korzystniejsza, a wybierając zbiornik na gaz LPG, musimy jednocześnie pamiętać o jego właściwym zabezpieczeniu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Do podstawowych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, zaliczamy:

 • pokrycie zbiornika odblaskową farbą antykorozyjną odbijającą promienie słonecznie i minimalizującą możliwość rozgrzania;
 • dbanie o otoczenie zbiornika, regularne oczyszczanie terenu z trawy i chwastów, nieużywanie do tego celu żadnych środków chemicznych grożących pożarem lub wybuchem;
 • wybór zbiornika wyposażonego we wszystkie wymagane przepisami systemy bezpieczeństwa, zawory chroniące przed nadmiernym wypływem gazu i wzrostem jego ciśnienia oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiornika podczas napełniania, a maksymalny poziom napełnienia to 85% jego pojemności;
 • obowiązek posiadania w pobliżu zbiornika gaśnicy proszkowej o wadze minimum 9 kg, do której będzie łatwy dostęp;
 • trzymanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych, w tym pojazdów z dala od zbiornika;
 • zakaz używania otwartego ognia, nie wolno przy zbiorniku palić ognisk, rozpalać grilla, a nawet palić papierosów;
 • umieszczenie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec CO do spalania LPG lub inne urządzenia nim zasilane, detektorów wykrywających ewentualne wycieki gazu połączone z systemem automatycznie odcinającym jego dopływ;
 • zamontowanie w kotłowni odpowiednio wydajnego systemu wentylacji. Z racji tego, że gaz płynny ma ciężar właściwy większy od powietrza, to jego wyloty powinny w większości znajdować się przy podłodze, a nie pod sufitem, co umożliwi szybkie usunięcie gazu i wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.