Top
Instalacje w domu

Przyłącze gazu w domu jednorodzinnym

Jedną z najważniejszych instalacji w każdym domu, oprócz elektrycznej i wodnej, jest z pewnością ta doprowadzająca gaz. Używamy go w większości przypadków do gotowania, ale wielu inwestorów czy właścicieli decyduje się również na ogrzewanie gazem, co jest rozwiązaniem nie tylko komfortowym, ale i korzystnym dla środowiska naturalnego. Gaz ziemny podczas spalania nie wydziela tylu szkodliwych niebezpiecznych substancji co np. węgiel. Jednak warunkiem bezpiecznej eksploatacji takiej instalacji jest jej prawidłowe wykonanie, co ściśle określają przepisy obowiązujące właśnie w tej kwestii. Trzeba więc do montażu przyłożyć się z należytą starannością, trzymając się zasad i kolejności wykonania prac, od których nie ma absolutnie żadnych ustępstw.

Instalacja gazowa w domu – z czego się składa

Domowa instalacja gazowa składa się z wielu elementów, które powinniśmy poznać, zanim zdecydujemy się na jej montaż, a przede wszystkim możemy w niej wyróżnić:

 • przyłącze prowadzone od istniejącej zbiorczej sieci, czyli gazociągu bezpośrednio do budynku,
 • zawór główny,
 • dopływ rozdzielający,
 • szafka z zamontowanym w niej gazomierzem, mierzącym jego zużycie w danym czasie,
 • pionu,
 • przewodów rozprowadzających to paliwo do konkretnych odbiorników, kotła ogrzewania opalanego gazem, kuchenki gazowej, podgrzewacza wody, popularnego, choć już rzadko używanego w łazienkach Junkersa, czy kominka gazowego.

Wszystkie te elementy sieci będą wymagały wykonania odrębnych prac, których jednak nie możemy rozpocząć, nie mając w ręku odpowiedniego zezwolenia.

Instalacja gazowa w domu – niezbędne formalności

Wszystkie formalności załatwia się najczęściej w Biurze Obsługi Klienta wybranego dostawcy, a zasady tego regulują odpowiednie przepisy Prawa Energetycznego. Formalności zaczynamy od wypełnienia właściwego wniosku o określenie warunków przyłączenia, deklarując jednocześnie przyszłą wysokość zużycia, która dla typowego domu jednorodzinnego wynosi zazwyczaj do 10 m3/h ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h ziemnego zaazotanowego. Do składanego wniosku dołącza się również mapę, najlepiej w skali 1:500 albo 1:1000 z dokładnym zaznaczeniem lokalizacji szafki gazowej i ewentualnej kotłowni, oraz dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania budynku np. akt własności. Jeśli jest to budynek wielorodzinny, mający kilku właścicieli, to każdy z nich musi wyrazić odrębną, pisemną zgodę na doprowadzenie.

Taki wniosek jest rozpatrywany przez dostawcę, spółkę gazowniczą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to otrzymujemy warunki przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa, ważne przez rok od daty wystawienia. W tym czasie musimy więc podpisać umowę o przyłączeniu do sieci gazowej i uzyskać zezwolenie na budowę lub modernizację już istniejącej instalacji. Dopiero na ich podstawie spółka przygotowuje projekt instalacji łącznie z jej kosztorysem i terminem wykonania niezbędnych prac.

Instalacja gazowa w domu – niezbędne materiały

Podstawowym warunkiem, o którym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem robót, jest to, że mogą je wykonywać wyłącznie osoby posiadające nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim odpowiednie uprawnienia. Wysokie kwalifikacje takiego fachowca mogą się już przydać na etapie zakupu niezbędnych materiałów, a potrzebne nam będą:

 • rury doprowadzające gaz, najczęściej stosuje się ich dwa rodzaje, stalowe lub miedziane. Stalowe są zazwyczaj bezszwowe, rzadziej przewodowe ze szwem, które łączy się za pomocą spawania na zewnątrz i specjalnymi łącznikami gwintowanymi wykonanymi z żeliwa białego. Nadają się do użycia zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynku, a przewody miedziane możemy z kolei wykorzystać jedynie na instalację wewnętrzną. Są to twarde rury o średnicy 28 mm i grubości ścianek co najmniej 1 mm, które łączy się poprzez lutowanie, z użyciem miedzianych lub mosiężnych kształtek. Coraz częściej wykorzystuje się też rury elastyczne, zrobione z odpornego polietylenu w stalowym oplocie ochronnym, wyposażone w obrotowe końcówki ułatwiające montaż,
 • inne elementy instalacji, zawory bezpieczeństwa odcinające dopływ w przypadku awarii, wspomniane gazomierze i same odbiorniki, czyli kotły, ogrzewacze i różne modele kuchenek gazowych, do zabudowy w meblach kuchennych lub wolnostojące.

Instalacja gazowa w domu – zasady montażu

Wydawać by się mogło, że budowa takiej instalacji jest prosta i polega tylko na rozmieszczeniu w budynku rur, połączeniu ich i podłączeniu odpowiednich odbiorników. Jednak przewody gazowe muszą być prowadzone we właściwy sposób i przystępując do pracy, musimy pamiętać o następujących, bezdyskusyjnych zasadach:

 • rury prowadzi się zawsze po wierzchu ściany,
 • należy unikać ich montażu w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • przechodzące przez pomieszczenia bez okien lub wentylacji montuje się w dodatkowych stalowych bezszwowych osłonach,
 • rur nie wolno prowadzić w kanałach wentylacyjnych czy też klimatyzacyjnych, przez fundamenty oraz pod nim i umieszcza się je co najmniej 10 cm nad przewodami innych instalacji,
 • należy unikać długich i prostych odcinków, a przewody przechodzące przez ściany zabezpiecza się dodatkowymi rurami osłonowymi,
 • rury z gazem ziemnym prowadzi się pod sufitem, a te z płynnym przy podłodze,
 • elastyczne podłączenia do gazu płynnego muszą być zawsze zabezpieczone dodatkowym zaworem pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi,
 • instalacja doprowadzająca gaz płynny musi znajdować się w pomieszczeniach położonych powyżej poziomu gruntu.

Trzymając się tych zasad, zapewnimy sobie nie tylko komfort użytkowania tak wykonanej instalacji, ale przede wszystkim będziemy mieli stuprocentową gwarancję jej bezawaryjności. Każda instalacja przed oddaniem do eksploatacji powinna też przejść odbiór techniczny składający się z kilku, równie ważnych etapów:

 1. Sprawdzenie zgodności ze sporządzonym projektem, wpisami do dziennika budowy oraz protokołem odbioru kominiarskiego kontrolującego działanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
 2. Ocena jakości wykonania poszczególnych części instalacji, zgodność z przedstawionymi powyżej zasadami, a także sprawdzenie jakości użytych materiałów, ich wymaganych atestów oraz certyfikatów.
 3. Test szczelności, mający wykluczyć każdą możliwość przedostawania się gazu do wnętrza domu, przeprowadzany z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Kontrola obejmuje wszystkie elementy sieci, począwszy od połączeń poszczególnych rur, poprzez zawory, aż po używane odbiorniki. Musi odbywać się zawsze w obecności inwestora, zarządcy lub właściciela budynku i przedstawiciela dostawcy gazu. Po zakończeniu testów jest sporządzany protokół odbioru i jeśli nie wykryto żadnych problemów, stanowi on podstawę do podpisania umowy z dostawcą.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.